Số liệu chuyên môn sau vòng 10 Night Wolf V.League 1-2023

Số liệu chuyên môn vòng 10 Night Wolf V.League 1-2023

Tổng số bàn thắng: 16 bàn; Trung bình 2,29 bàn/trận
Thẻ vàng: 20 thẻ; Trung bình 2,86 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 2 thẻ; Trung bình 0,29 thẻ/trận
Khán giả: 43.700 người; Trung bình: 6.243 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Quy Nhơn: 3.500 người
Sân Hàng Đẫy (CLB CAHN): 6.000 người
Sân Pleiku: 6.000 người
Sân Thiên Trường: 11.00 người
Sân Thống Nhất: 5.000 người
Sân Bình Dương: 8.000 người
Sân Hàng Đẫy (CLB Viettel): 4.200 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 10:

Tổng số bàn thắng: 184 bàn; Trung bình 2,63 bàn/trận
Thẻ vàng: 228 thẻ; Trung bình 3,26 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 7 thẻ; Trung bình 0,10 thẻ/trận
Khán giả: 465.200 người; Trung bình: 6.646 người/trận.