Thông báo họp báo trước trận đấu Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai

Ban Điều hành Giải Bóng đá VĐQG LS – 2020 (BĐH Giải) thông báo trận đấu được lựa chọn tổ chức Họp báo trước trận đấu tại vòng 3 giai đoạn 1, cụ thể như sau:

Trận đấu Hà Nội – Hoàng Anh Gia Lai
Thời gian thi đấu 19h00

Ngày 06/6/2020

Thời gian họp báo 16h00

Ngày 05/6/2020

Địa điểm họp báo Phòng họp báo, SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội
Thành phần HLV Trưởng và cầu thủ Đội trưởng của 2 CLB

BĐH Giải đề nghị BTC trận đấu CLB Hà Nội cùng HLV Trưởng và cầu thủ Đội trưởng của 2 CLB phối hợp với Giám sát trận đấu, tổ chức, tham gia Họp báo trước trận đấu theo đúng quy định.