Thông báo số 12 Giải VĐQG LS 2021

Ngày 16/4/2021, BĐG Giải ban hành Thông báo số 12 LS V.League 1-2021 với những nội dung cụ thể như sau:

– Căn cứ quy định của Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp hiện hành và Điều lệ Giải bóng đá VĐQG LS 2021 về tiêu chuẩn cán bộ các CLB tham gia làm nhiệm vụ tại Giải;

– Căn cứ thông tin nhận xét tư cách của LĐBĐVN;

Xét đề nghị của các CLB Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Becamex Bình Dương về việc thay thế, đăng ký thành viên làm nhiệm vụ; BĐH Giải thông báo:

  1. CLB Hà Nội:

Thôi đăng ký ông Dương Hồng Sơn – Trợ lý Huấn luyện viên trong danh sách  làm nhiệm vụ tại các trận đấu của mùa giải 2021 của CLB Hà Nội kể từ ngày 15/4/2021.

  1. CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

2.1 Ông Nguyễn Thành Công đăng ký chức danh Huấn luyện viên trưởng CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thay thế cho ông Phạm Minh Đức và được làm nhiệm vụ kể từ trận đấu Vòng 10 Giai đoạn 1 Giải bóng đá VĐQG LS 2021, ngày 17/4/2021.

2.2 Ông Nguyễn Đức Cường đăng ký chức danh Trợ lý huấn luyện viên CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thay thế cho ông Trần Doãn Dũng và được làm nhiệm vụ kể từ trận đấu Vòng 10 Giai đoạn 1 Giải bóng đá VĐQG LS 2021, ngày 17/4/2021.

2.3 Ông Hàn Văn Tuấn đăng ký chức danh Cán bộ chuyên môn CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và được làm nhiệm vụ kể từ trận đấu Vòng 10 Giai đoạn 1 Giải bóng đá VĐQG LS 2021, ngày 17/4/2021.

3 CLB Becamex Bình Dương

3.1 Ông Nguyễn Thanh Sơn đăng ký chức danh Huấn luyện viên trưởng CLB bóng đá Becamex Bình Dương và được làm nhiệm vụ thay thế cho ông Phan Thanh Hùng kể từ trận đấu Vòng 10 Giai đoạn 1 Giải bóng đá VĐQG LS 2021, ngày 18/4/2021.

3.2 Ông Cristiano Rocha Canedo Roland đăng ký chức danh Trợ lý Huấn luyện viên CLB bóng đá Becamex Bình Dương và được làm nhiệm vụ kể từ trận đấu Vòng 10 Giai đoạn 1 Giải bóng đá VĐQG LS 2021, ngày 18/4/2021.