Thông báo số 16 Night Wolf V.League 1-2022

Giải bóng đá VĐQG Night Wolf 2022 đã bước vào các trận đấu của vòng đấu thứ 12. Để đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả trong công tác chuẩn bị, tổ chức ở các vòng đấu tiếp theo, Ban Tổ chức Giải (BTC Giải) thông báo một số nội dung liên quan như sau:

  1. Thời gian kết thúc Giai đoạn đăng ký thứ hai

Ngày 22/6/2022, BTC Giải đã ban hành Thông báo số 89/VPF-TCTĐ về việc thực hiện Giai đoạn đăng ký thứ hai các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc Gia 2022; thời gian thực hiện sẽ bắt đầu từ ngày 21/7/2022 đến ngày 17/8/2022 (4 tuần).

Theo đó, Giai đoạn đăng ký thứ hai sẽ kết thúc vào ngày 17/8/2022.

BTC Giải đề nghị các CLB lưu ý thông tin, chủ động phối hợp chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ thực hiện thay thế, bổ sung (nếu có) ở Giai đoạn đăng ký thứ hai của mùa giải theo quy định.

  1. Việc điều chỉnh Lịch thi đấu trận đấu Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh

– Căn cứ kế hoạch sản xuất của các đơn vị Truyền hình;

– Căn cứ quy định tại Mục 17 Điều lệ Giải bóng đá VĐQG Night Wolf 2022 về “Lịch thi đấu”;

BTC Giải thông báo điều chỉnh Lịch thi đấu như sau:

Trận đấu Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh tại vòng 14 Giải bóng đá VĐQG Night Wolf 2022 trên SVĐ Lạch Tray, Hải Phòng sẽ bắt đầu vào lúc 18:00, ngày 26/8/2022 thay vì 18:00, ngày 28/8/2022 như Lịch đã ban hành.

BTC Giải đề nghị BTC trận đấu, CLB bóng đá Hải Phòng, CLB bóng đá TP. Hồ Chí Minh, cùng các thành viên, bộ phận liên quan cập nhật thông tin, phối hợp triển khai công việc, đảm bảo cho các trận đấu tiến hành theo lịch thi đấu như đã điều chỉnh.

  1. Về việc thay thế, bổ sung, điều chỉnh nhân sự CLB

– Căn cứ quy định của Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp hiện hành và Điều lệ Giải bóng đá VĐQG Night Wolf 2022 về tiêu chuẩn cán bộ các CLB tham gia làm nhiệm vụ tại Giải;

– Căn cứ thông tin nhận xét tư cách của LĐBĐVN;

Xét đề nghị của CLB bóng đá TP. Hồ Chí Minh về việc đăng ký thay thế, bổ sung quan chức, cán bộ làm nhiệm vụ, BTC Giải thông báo:

+ Ông Nguyễn Hữu Thắng được đăng ký chức danh HLV Trưởng CLB bóng đá Tp. Hồ Chí Minh, thay thế cho ông Trần Minh Chiến và đủ điều kiện làm nhiệm vụ kể từ ngày 10/8/2022.

+ Ông Trần Minh Chiến được đăng ký chức danh Giám đốc kỹ thuật CLB TP. Hồ Chí Minh và đủ điều kiện làm nhiệm vụ kể từ ngày 10/8/2022.

  1. Về Quyết định kỷ luật

Ngày 10/8/2022, Ban Kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật số 372/QĐ-LĐBĐVN: Phạt CLB bóng đá Nam Định 5.000.000đ (năm triệu đồng) do vi phạm công tác tổ chức trận đấu, để người nhặt bóng đưa bóng vào sân nhiều lần khi trận đấu đang diễn ra, làm gián đoạn, ảnh hưởng đến diễn biến trận đấu giữa CLB bóng đá Nam Định và CLB bóng đá TP. Hồ Chí Minh trên SVĐ Thiên Trường ngày 07/8/2022./.