Thông báo sửa đổi Điều lệ các Giải BĐCN QG 2020 liên quan thời gian đăng ký giữa mùa giải

– Căn cứ Điều lệ các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc Gia năm 2020;

– Căn cứ công văn số 1048/LĐBĐVN-PL&TCCT ngày 07/9/2020 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian đăng ký giữa mùa giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia năm 2020;

Công ty VPF thông báo sửa đổi quy định thời gian đăng ký giữa mùa giải tại Điều lệ các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc Gia năm 2020 (bao gồm: Giải Bóng đá Cúp QG Bamboo Airway 2020, Giải Bóng đá VĐQG LS 2020 và Giải Bóng đá HNQG LS 2020), cụ thể như sau:

  1. Nội dung sửa đổi Điều lệ
Nội dung hiện hành Sửa đổi thành
Khoản 3.5.2 Đăng ký giữa mùa giải (giai đoạn II)

3.5.2.1 Thời gian: Từ ngày 21/7/2020 đến hết ngày 17/8/2020.

Khoản 3.5.2 Đăng ký giữa mùa giải (giai đoạn II)

3.5.2.1 Thời gian:

– Từ ngày 21/7/2020 đến hết ngày 07/8/2020.

– Từ ngày 09/9/2020 đến hết ngày 19/9/2020.

  1. Thực hiện:

– Việc sửa đổi Điều lệ như trên có hiệu lực và áp dụng kể từ ngày ký ban hành Thông báo.

– Kể từ ngày 09/9/2020 đến ngày 19/9/2020, Hệ thống chuyển nhượng quốc tế (TMS) sẽ được mở lại để các CLB thực hiện yêu cầu cấp ITC đối với cầu thủ nước ngoài (nếu có); đồng thời, toàn bộ các cầu thủ mới đăng ký thay thế, bổ sung của các CLB sẽ được đăng ký thi đấu tại các trận đấu ngay sau khi hoàn tất các thủ tục, hồ sơ theo quy định.