Thông báo về việc tiếp tục tổ chức Giải HNQG LS 2020 và VĐQG LS 2020

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tại công văn số 1026/LĐBĐVN-TCTĐ ngày 01 tháng 9 năm 2020 về việc chấp thuận kế hoạch tiếp tục tổ chức các Giải BĐCN Quốc gia 2020.

Ngày 16 và 21 tháng 9 năm 2020, Ban Điều hành các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2020 (BĐH Giải) đã ban hành lịch thi đấu chính thức 2 vòng đấu cuối giai đoạn 1 của Giải hạng Nhất Quốc gia LS 2020 và Vô địch Quốc gia LS 2020.

Để công tác chuẩn bị, tổ chức các trận đấu đảm bảo đúng quy định; Công ty VPF và BĐH Giải thông báo một số nội dung triển khai như sau:

  1. Về công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất và phòng chống dịch Covid-19:

Yêu cầu BTC trận đấu, CLB thực hiện đúng nội dung hướng dẫn tại Thông báo số 177/TB-BĐH ngày 08 tháng 9 năm 2020 của BĐH Giải; Trong đó, đặc biệt lưu ý một số nội dung quan trọng sau:

– Về cơ sở vật chất: Rà soát các hạng mục sân thi đấu, khán đài, hệ thống chiếu sáng, bảng biển quảng cáo,… kịp thời hoàn thiện các hạng mục bị hư hỏng (nếu có);

– Về công tác an ninh, an toàn:  BTC trận đấu, CLB tăng cường bố trí lực lượng an ninh vòng trong và vòng ngoài tương ứng với hình thức tổ chức trận đấu đã đăng ký; đặc biệt cần tính toán việc phát hành vé (nếu có) phù hợp với khán đài của SVĐ nhằm đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19;

– Về công tác phòng chống dịch Covid-19: yêu cầu các CLB, BTC trận đấu thực hiện đúng hướng dẫn của BĐH Giải về công tác phòng chống dịch đối với hình thức tổ chức trận đấu đã đề xuất.

  1. Về việc thực hiện thi đấu cùng giờ:

BTC trận đấu, CLB phối hợp với Giám sát trận đấu và các thành viên liên quan, thực hiện đúng quy định Điều lệ Giải về việc nguyên tắc thi đấu cùng giờ của 2 vòng đấu cuối giai đoạn 1 theo Lịch thi đấu đã ban hành, cụ thể:

– Giải hạng Nhất Quốc gia LS 2020: Giờ bắt đầu thi đấu là 15:30.

– Giải Vô địch Quốc gia LS 2020: Giờ bắt đầu thi đấu là 17:00.

  1.  Mã số và dự kiến lịch thi đấu giai đoạn 2:

Để các CLB, BTC trận đấu chủ động chuẩn bị tốt cho giai đoạn 2, BĐH Giải gửi mã số và dự kiến lịch thi đấu giai đoạn 2 của Giải hạng Nhất Quốc gia LS 2020 và Vô địch Quốc gia LS 2020.

  1. Về Quyết định kỷ luật

Căn cứ quyết định kỷ luật số 285/QĐ-LĐBĐVN, ngày 20/8/2020, về việc kỷ luật phiên dịch Yang Jaemo (CLB TP.Hồ Chí Minh) của Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam;

BĐH Giải thông báo: Phiên dịch Yang Jaemo sẽ bị đình chỉ làm nhiệm vụ tại các trận đấu vòng 12 và 13 giai đoạn 1 Giải bóng đá Vô địch quốc gia LS 2020;

BTC trận đấu, CLB và thành viên liên quan cập nhật nội dung, triển khai Thông báo này.