Thông báo số 6 HNQG LS 2022

  1. Về việc điều chỉnh giờ thi đấu sân Cần Thơ

Căn cứ công văn số 13/CV.CLBBĐ, ngày 18/3/2022 của CLB bóng đá Cần Thơ về việc đề xuất điều chỉnh giờ thi đấu các trận đấu trên SVĐ Cần Thơ; sau khi xem xét, BTC Giải thông báo:

Các trận đấu tại Giải bóng đá HNQG LS 2022 tổ chức trên SVĐ Cần Thơ kể từ trận đấu vòng 3, ngày 02/4/2022 sẽ bắt đầu vào lúc 18:00 thay vì 17:00 như Lịch thi đấu đã ban hành.

(Có Lịch thi đấu cập nhật kèm theo).

BTC Giải đề nghị BTC trận đấu SVĐ Cần Thơ, các CLB và bộ phận, thành viên liên quan cập nhật thông tin, phối hợp đảm bảo cho các trận đấu tiếp theo trên SVĐ Cần Thơ tiến hành đúng quy định theo giờ thi đấu điều chỉnh.

  1. Về việc thay đổi chức danh quan chức CLB Phù Đổng

– Căn cứ quy định của Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp hiện hành và Điều lệ Giải bóng đá HNQG LS 2022 về tiêu chuẩn cán bộ các CLB tham gia làm nhiệm vụ tại Giải;

– Căn cứ công văn đề nghị số 202022/CV-PĐ, ngày 21/3/2022 của CLB bóng đá Phù Đổng về việc thay đổi chức danh quan chức làm nhiệm vụ tại các trận đấu; Ban Tổ chức Giải thông báo:

 Ông Nguyễn Xuân Vũ được đăng ký làm nhiệm vụ tại các trận đấu của mùa giải 2022 với chức danh Giám đốc điều hành CLB bóng đá Phù Đổng kể từ trận đấu vòng 3 Giải bóng đá HNQG LS 2022, ngày 04/4/2022 thay vì chức danh Phó Trưởng đoàn của CLB như đã đăng ký trước đó./.