Thống kê bàn thắng

# Cầu thủ Đội bóng Bàn Thắng
1Trần Văn Tùng5
2Nguyễn Anh Đức5
3Phù Trung Phong4
4Lê Minh Bình3
5Dương Văn An3
6Hồ Thanh Minh2
7Nguyễn Hữu Sơn2
8Danh Lương Thực2
9Bùi Đình Sơn1
10Nguyễn Tuấn Anh1
11Lê Văn Sáu1
12Nguyễn Hữu Tuấn1
13Nguyễn Hữu Anh Tài1
14Thái Minh Hiếu1
15Nguyễn Thành Nhân1
16Trần Hoài Nam1
17Trần Ngọc Ánh1
18Bùi Văn Hưng1
19Bùi Duy Bảo1
20Võ Đình Lâm1
21Tống Văn Hợp1
22Lê Văn Thành1
23Nguyễn Văn Sang1
24Võ Hoàng Quảng1
25Trần Thành1
26Lê Ngọc Thiên Ân1
27Lê Hải Đức1
28Trần Hữu Thụ1
29Phạm Gia Hưng1
30Hồ Đăng Lưu1
31Trần Tiến Anh1
32Mạch Ngọc Hà1
33Hà Minh Tuấn1
34Nguyễn Tuấn Hiệp1
35Bùi Trần Vũ1
36Đào Quốc Gia1
37Lương Thanh Ngọc Lâm1
38Nguyễn Hữu Nam1
39Nguyễn Văn Đô1
40Võ Út Cường1
41Bùi Văn Đông1
42Nguyễn Đình Bảo1
43Uông Ngọc Tiến1
44Nguyễn Văn Ka1
45Đinh Thanh Trung1
46Nguyễn Vũ Tín1
47Phạm Đức Thông1
48Đinh Thanh Bình1
49Trần Thanh Sơn1
50Trần Lê Duy1
51Nguyễn Đức Anh Quốc1