Dự bị lập công, Sài Gòn khiến Hải Phòng phải trắng tay rời sân Thống Nhất