HIGHLIGHTS | BECAMEX BÌNH DƯƠNG – MERRYLAND QUY NHƠN BÌNH ĐỊNH | Night Wolf V.League 1 – 2023/24