Highlights | Công An Hà Nội – Viettel | Điểm nhấn Bùi Tiến Dũng, niềm vui cho đội bóng áo Lính