Highlights | Đông Á Thanh Hoá – Sông Lam Nghệ An | 90 phút giằng co, derby bất phân thắng bại