Highlights | Hà Nội – Công An Hà Nội | Rực lửa derby Thủ đô, Văn Quyết hoá người hùng