Highlights | Hà Nội – Đông Á Thanh Hoá | Đôi công hấp dẫn, bất phân thắng bại