Highlights | Hà Nội vs Hải Phòng | Siladji và Lê Xuân Tú giữ 3 điểm ở lại với Hàng Đẫy