HIGHLIGHTS | HỒNG LĨNH HÀ TĨNH – ĐÔNG Á THANH HOÁ | Night Wolf V.League 1 – 2023/24