Highlights | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Hà Nội | Cơn mưa bàn thắng, bản lĩnh nhà Đương kim vô địch