Highlights | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Viettel | Bất phân thắng bại trên sân Hà Tĩnh