HIGHLIGHTS | SÔNG LAM NGHỆ AN – HỒNG LĨNH HÀ TĨNH | Night Wolf V.League 1 – 2023/24