HIGHLIGHTS | THÉP XANH NAM ĐỊNH – HỒNG LĨNH HÀ TĨNH | Night Wolf V.League 1 – 2023/24