Hồng Duy chấn thương nặng, HAGL thua ngược trên sân nhà trước Quảng Nam