Ngoại binh tỏa sáng, Hải phòng nhẹ nhàng vượt qua Dược NH Nam Định trên SVĐ Lạch Tray