Quảng Nam xuất sắc loại SLNA sau loạt sút penalty đầy cân não