Topenland Bình Định – Viettel | Tiến Dũng, Hoàng Đức tỏa sáng ngày thầy Park dự khán!