Highlight | Becamex Bình Dương – Hải Phòng | Chiến thắng quả cảm của Những chiến binh đất Cảng