HIGHLIGHTS | CÔNG AN HÀ NỘI – HẢI PHÒNG | Night Wolf V.League 1 – 2023/24