Highlights DNH Nam Định – Becamex Bình Dương: Thẻ đỏ bất ngờ, tấn công mãn nhãn