Highlights DNH Nam Định – SLNA: Thay tướng đổi vận, thành Nam mở hội