Highlights | Hải Phòng – Becamex Bình Dương | Đôi công hấp dẫn, chia điểm nghẹt thở phút bù giờ