Highlights SL Nghệ An – HL Hà Tĩnh: Phan Văn Đức tỏa sáng, derby bất phân thắng bại