Highlights Than Quảng Ninh – DNH Nam Định: Kịch tính đến giây cuối cùng