Highlights | Thanh Hóa – Viettel | Vòng 10 Night Wolf V.League 1-2022 | Chủ nhà giành 3 điểm quý giá