Highlights | TP. HCM – Sài Gòn | Lee Nguyễn lập công, TP. HCM chiến thắng Derby rực lửa!