Highlights | TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng | Việt Hưng toả sáng mang 3 điểm về với đất Cảng