Tuấn Anh dự bị, Văn Toàn chơi dưới sức, HAGL thất bại trên chấm luân lưu trước Quảng Nam