Trước vòng 6 Wake-up 247-2019: Trailer Hà Nội vs Hải Phòng