Quyết định Ban hành Điều lệ giải bóng đá Cup QG – Eximbank 2013 (NC)

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xin thông báo: Tên giải là Giải bóng đá Cúp Quốc gia - Eximbank 2013 viết tắt là Cup QG - Eximbank 2013. Tên giao dịch tiếng anh là Eximbank National Cup - 2013, viết tắt là NC.

VPF xin đăng tải toàn bộ Quyết định ban hành Điều lệ giải bóng đá Cup QG – Eximbank 2013 (NC) tại đây.

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thành viên cũng như các cơ quan truyền thông sử dụng đúng và đầy đủ tên giải đấu nêu trên.

Trân trọng./.