Số liệu chuyên môn sau vòng 6 giải HNQG Bia Sao Vàng 2023

Số liệu chuyên môn vòng 6:

Tổng số bàn thắng: 8 bàn; Trung bình 1,60 bàn/trận
Thẻ vàng: 21 thẻ; Trung bình 4,20 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ, Trung bình 0,20 thẻ/trận
Khán giả: 4.500 người, Trung bình: 900 người/trận;

Cụ thể các sân:

Sân Ninh Thuận: 800 người
Sân Quảng Nam: 700 người
Sân Hòa Bình: 800 người
Sân Việt Trì: 700 người
Sân Long An: 1.500 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 6:

Tổng số bàn thắng: 66 bàn; Trung bình 2,20 bàn/trận
Thẻ vàng: 119 thẻ; Trung bình 3,97 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 6 thẻ; Trung bình 0,20 thẻ/trận
Khán giả: 33.100 người; Trung bình 1.103 người/ trận