Phố Hiến vs Phù Đổng

Thứ 7, 17 tháng 04, 2021 - 18:00
SVĐ TTĐT trẻ PVF

Thông tin thêm

Đài truyền hình phát sóng
TheThaoTinTucHD
Khán giả (người)
500
Mã trận
28

  • GSTĐ: NGUYỄN NAM TIẾN
  • GSTT: NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA
  • TT: TRẦN QUỐC THỊNH
  • TLTT: PHẠM NGỌC VINH - NGUYỄN MẠNH TƯỜNG
  • TT THỨ 4: HÀ VĂN THỨC