Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai

Thứ 7, 26 tháng 09, 2020 - 17:00
SVĐ Vinh

Thống kê cầu thủ

    36' Thẻ Vàng [86] Dụng Quang Nho
[95] Gustavo Sant Ana Santos Thẻ Vàng 38'    
[99] Felipe Dos Santos Martins Thẻ Vàng 79'    
[5] Hoàng Văn Khánh Bàn Thắng 82'    
[8] Hồ Phúc Tịnh Bàn Thắng 89'    
[8] Hồ Phúc Tịnh Thẻ Vàng 89'    

Thông tin thêm

Đài truyền hình phát sóng
VTV6, VTV5 TN, BĐTV HD
Khán giả (người)
8000
Mã trận
82

  • TT: HOÀNG NGỌC HÀ
  • TLTT: TRƯƠNG ĐỨC CHIẾN - NGUYỄN VĂN HẬU
  • TT THỨ 4: NGUYỄN TRUNG KIÊN
  • GSTĐ: NGUYỄN NAM TIẾN
  • GSTT: LƯƠNG THẾ TÀI