30-03-2013 16:30
SVĐ Long An
Long An
CLB XM The Vissai Ninh Bình
16-06-2013 17:00
SVĐ Hàng Đẫy
Hà Nội
CLB XM The Vissai Ninh Bình
11-08-2013 17:00
SVĐ Thanh Hóa
Thanh Hóa
CLB XM The Vissai Ninh Bình
25-08-2013 17:00
SVĐ Lạch Tray
Hải Phòng
CLB XM The Vissai Ninh Bình

CLB XM The Vissai Ninh Bình

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: