Bình Định 0 – 1 Viettel (V4 Giải HNQG – An Cường 2018)