Sông Lam Nghệ An 1-0 TP Hồ Chí Minh (V26 NutiCafé V.League 1 – 2018)