Tổng hợp hình ảnh tại vòng 3 giải VĐQG – Eximbank 2013

Tổng hợp hình ảnh tại vòng 3 giải VĐQG và vòng 2 giải HNQG Eximbank 2013.