Tổng hợp hình ảnh vòng 4 giải VĐQG Eximbank 2013

Tổng hợp hình ảnh tại vòng 4 giải VĐQG Eximbank 2013 và vòng 3 giải HNQG Eximbank 2013 trên các sân cỏ cả nước.