Highlights | An Giang – Đắk Lắk | Giành lấy chiến thắng ở giây bù giờ cuối cùng