Highlights | Phù Đổng vs Quảng Nam | Vòng 17 LS V.League 2 – 2022