HIGHLIGHTS | BECAMEX BÌNH DƯƠNG – LPBANK HOÀNG ANH GIA LAI | Night Wolf V.League 1 – 2023/24