Highlights | HLHT – Topenland Bình Định | Thi đấu trên cơ, chủ nhà để vàng rơi phút cuối