HIGHLIGHTS | QUẢNG NAM FC – THÉP XANH NAM ĐỊNH | Night Wolf V.League 1 – 2023/24